IC chức năng

Hiển thị:

74HC08D

2.500 VNĐ

The 74HC08; 74HCT08 is a quad 2-input AND gate. Inputs include clamp diodes. This enables the use of..

74HC138D

3.000 VNĐ

The 74HC138; 74HCT138 is a high-speed Si-gate CMOS device and is pin compatible with Low-power Schot..

74HC595D

3.000 VNĐ

The 74HC595; 74HCT595 are high-speed Si-gate CMOS devices and are pin compatible with Low-power Scho..

LM2596S-ADJ

9.000 VNĐ

LM2596S-ADJ là IC nguồn tích hợp mạch nguồn xung với dao động nội 150khz theo ngu..

Hiển thị từ 1 đến 4 của 4 (1 Trang)