3

MÂM CẶP 3 CHẤU ĐÀI LOAN K11

Availability: In stock

Sku:

Clear selection

Mâm cặp 3 chấu, một bộ phận chính và quan trọng của máy tiện. Ngoài ra dùng để cặp cố định sản phẩm, vật liệu khi gia công cắt gọt cơ khí
.Mâm cặp 3 chấu

Additional Information

Mâm cặp 3 chấu

K11-80, K11-100, K11-250