Mạch nạp 89/AVR USBasp/USBisp

Availability: In stock

Sku:

Quantity

130,000 VNĐ

Mạch nạp AVR ISP giao tiếp với máy tính qua cổng USB với driver dạng HID tự động nhận không cần cài đặt. AVR ISP hỗ trợ nạp các loại chip ATmel AVR, 8051 (họ AT89S) và EEPROM.

Tính năng:

– Hỗ trợ hệ điều hành Windows XP, Vista, 7, Linux 32 và 64 bit

– Tốc độ nạp lên tới 5KB/s

– Cho phép nạp chương trình cho cả Flash và EEPROM

– Hỗ trợ nạp Fuse bit, Lock bit và khóa chip

– Dải điện áp từ 3.3 đến 5.5V

– Giao tiếp với máy tính qua USB

– Có thể cấp nguồn cho mạch đích

Các loại chip hỗ trợ:

8051: AT89S51, AT89S52, AT89S53, AT89S2051, AT89S4052, AT89S8252, AT89S8253

– AT90: AT90S1200, AT90S2313, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90CAN128, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287

– ATtiny: ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861

– ATmega: ATmega103, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega168, ATmega169, ATmega2560, ATmega2561, ATmega32, ATmega324, ATmega325, ATmega3250, ATmega329x, ATmega48, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega645, ATmega6450, ATmega649x, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88

Phần mềm nạp:

– AVRDUDE tích hợp sẵn trong Win AVR
– AVRDUDE cho Linux
– USBasp Driver
– Khazama AVR Programmer