STM32F103C8T6 40DIP KIT

STM32F103C8T6 Micro KIT

Availability: 4 in stock

Sku:

Quick Overview

KIT phát triển siêu nhỏ gọn dạng DIP 40 chân như một con IC DIP40 thông thường cho phép bạn có thể cắm thẳng lên test board để dễ dàng lập trình nghiên cứu vi điều khiển ARM 32bit Cortex-M3 của STM.

còn 4 hàng

Quantity

120,000 VNĐ

Thuộc họ STM32F103xx medium-density của STMicroelectronics. Vi điều khiển 32-bit STM32F103C8T6 chứa một lõi ARM Cortex-M3 kiến trúc 32-bit RISC hoạt động ở xung nhịp tới 72MHz, tích hợp bộ nhớ nhúng tốc độ cao cùng một loạt cổng I/O tiên tiến trên hai bus APB. Board phát triển đưa ra đầy đủ các chân của vi điều khiển nhằm đáp ứng đầy đủ cho mọi nhu cầu nghiên cứu phát triển các ứng dụng như điều khiển động cơ, quản lý điện năng, thiết bị y tế, ngoại vi máy tính, công nghiệp, GPS, các thiết bị cầm tay v.v…

Đặc điểm kỹ thuật của KIT

 • Vi điều khiển Cortex-M3 STM32F103C8T6
 • Cổng nạp/debug SWD
 • Nút reset
 • Thạch anh 8Mhz và 32.768Khz
 • Đầy đủ các cổng vào ra được kết nối với MCU
 • Cổng Micro-USB

STM32F103C8T6 dimension

Đặc điểm kỹ thuật chính của chip STM32F103C8T6

 • ARM®32-bit Cortex®-M3 CPU Core
 • 72 MHz maximum frequency,1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance at 0 wait state memory access
 • Single-cycle multiplication and hardware division
 • Memories
 • 64 or 128 Kbytes of Flash memory
 • 20 Kbytes of SRAM
 • Clock, reset and supply management
 • 2.0 to 3.6 V application supply and I/Os
 • POR, PDR, and programmable voltage detector (PVD)
 • 4-to-16 MHz crystal oscillator
 • Internal 8 MHz factory-trimmed RC
 • Internal 40 kHz RC
 • PLL for CPU clock
 • 32 kHz oscillator for RTC with calibration
 • Low-power
 • Sleep, Stop and Standby modes
 • VBAT supply for RTC and backup registers
 • 2 x 12-bit, 1 μs A/D converters (up to 16 channels)
 • Conversion range: 0 to 3.6 V
 • Dual-sample and hold capability
 • Temperature sensor
 • DMA
 • 7-channel DMA controller
 • Peripherals supported: timers, ADC, SPIs, I2Cs and USARTs
 • Up to 80 fast I/O ports
 • 26/37/51/80 I/Os, all mappable on 16 external interrupt vectors and almost all 5 V-tolerant
 • Debug mode
 • Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces
 • 7 timers
 • Three 16-bit timers, each with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input
 • 16-bit, motor control PWM timer with dead-time generation and emergency stop
 • 2 watchdog timers (Independent and Window)
 • SysTick timer 24-bit downcounter
 • Up to 9 communication interfaces
 • Up to 2 x I2C interfaces (SMBus/PMBus)
 • Up to 3 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control)
 • Up to 2 SPIs (18 Mbit/s)
 • CAN interface (2.0B Active)
 • USB 2.0 full-speed interface
 • CRC calculation unit, 96-bit unique ID
 • Packages are ECOPACK®

Chi tiết từ nhà sản xuất chip: http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1031/LN1565/PF164476