KIT phát triển STM32F4 Discovery

Availability: Out of stock

Sku:

Quick Overview

STM32F4 Discovery là board vi điều khiển dành cho người mới học hoặc dành cho lập trình viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa… Board được tích hợp chip ARM Cortex-M4 cùng với bộ tính toán số thực (FPU) và bộ xử lý tín hiệu số DSP, hoạt động với tần số rất cao 168 MHz, tỷ suất DMIPS/MHZ cao 1.25 giúp cho hệ thống có thể đạt được hiệu năng 210 DMIPS, board rất thích hợp cho các ứng dụng với yêu cầu tính toán xử lý nhanh, ví dụ như DSP, điều khiển robot, thậm chí xử lý ảnh.

Hết hàng

Key Features

 • STM32F407VGT6 microcontroller featuring 32-bit ARM Cortex-M4F core, 1 MB Flash, 192 KB RAM in an LQFP100 package
 • On-board ST-LINK/V2 with selection mode switch to use the kit as a standalone ST-LINK/V2 (with SWD connector for programming and debugging)
 • Board power supply: through USB bus or from an external 5 V supply voltage
 • External application power supply: 3 V and 5 V
 • LIS302DL or LIS3DSH ST MEMS 3-axis accelerometer
 • MP45DT02, ST MEMS audio sensor, omni-directional digital microphone
 • CS43L22, audio DAC with integrated class D speaker driver
 • Eight LEDs:
 • LD1 (red/green) for USB communication
 • LD2 (red) for 3.3 V power on
 • Four user LEDs, LD3 (orange), LD4 (green), LD5 (red) and LD6 (blue)
 • 2 USB OTG LEDs LD7 (green) VBus and LD8 (red) over-current
 • Two push buttons (user and reset)
 • USB OTG FS with micro-AB connector
 • Extension header for all LQFP100 I/Os for quick connection to prototyping board and easy probing

Thông tin thêm từ nhà sản xuất:

http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF252419