Kit phát triển FPGA Cyclone IV

FPGA Cyclone IV EP4CE6E22C8N

Availability: In stock

Sku:

Quantity

1,200,000 VNĐ

Mạch phát triển FPGA Altera Cyclone IV của RZRD khá đầy đủ các thành phần thí nghiệm cho người mới bắt đầu với thế giới FPGA.

Chip FPGA trên board

 • Cyclone® IV E EP4CE6E22C8
 • 144-TQFP
 • Number of Logic Elements/Cell: 6272
 • Number of LABs/CLB: 392
 • Total RAM Bits: 276480
 • Number of I/O: 91
 • Voltage – Supply: 1.15 V ~ 1.25 V

Chip nạp cấu hình và debug

 • Serial Configuration device – EPCS64 on FPGA
 • EPCS16
 • JTAG and AS mode configuration supported

Các tài nguyên khác

 • 4 led 7 đoạn
 • 4 led đơn
 • 01 cổng RS232 có chip MAX3232E hỗ trợ
 • 01 cổng LCD 1602/GLCD 128×64
 • 01 cổng VGA
 • 01 cổng PS2
 • 01 cổng USB
 • 01 SDRAM HY57V641620
 • 01 IC EEPROM AT24C08