Altera MAX II Development board

EPM240 Altera MAX II CPLD Development Board

Availability: In stock

Sku:

Quick Overview

KIT phát triển CPLD Altera MAX II chi phí thấp.

Quantity

300,000 VNĐ

Đây là KIT phát triển dành cho những người muốn nghiên cứu phát triển sản phẩm dựa trên CPLD chi phí thấp của hãng Altera. KIT được trang bị chip CPLD EPM240T100C5 .

  • On-board EPM240T100C5 chip
  • On-board JTAG interface
  • On-board 50MHZ active crystal
  • On-board programmable LED
  • On-Board 3.3V regulator
  • 5V power supply with switch
  • Easy access to all IO pins via headers
  • Board size 5CM * 7CM