Đá mài hình trụ tròn

Đá mài hình trụ tròn

Availability: In stock

Sku:

Quick Overview

Đá mài dạng trụ tròn sử dụng cho máy mài cắt cầm tay như ACZ, Dremel v.v…

Xóa