Máy đánh bóng hạt gỗ

Availability: In stock

Sku:

Quick Overview

Máy đánh bóng hạt gỗ tự động dùng để đánh bóng hạt gỗ làm chuỗi hạt.

Quantity

6,000,000 VNĐ