PIC16F877A

PIC16F877A-I/P

Availability: In stock

Sku:

Quick Overview

Vi điều khiển PIC 8 bit của Microchip. Thích hợp chế tạo các hệ thống nhúng sử dụng vi điều khiển 8 bit hiệu năng cao, có sẵn bộ biến đổi ADC, 1 bộ truyền thông nối tiếp UART, giao tiếp SPI, I2C, 2 bộ CCP.

Quantity

55,000 VNĐ

TagsPIC
Categories : Microchip

PIC16F877A pinout

Key feature:

Program Memory TypeFlash
Program Memory (KB)14
CPU Speed (MIPS)5
RAM Bytes368
Data EEPROM (bytes)256
Digital Communication Peripherals1-UART, 1-A/E/USART, 1-SPI, 1-I2C1-MSSP(SPI/I2C)
Capture/Compare/PWM Peripherals2 CCP
Timers2 x 8-bit, 1 x 16-bit
ADC8 ch, 10-bit
Comparators2
Temperature Range (C)-40 to 125
Operating Voltage Range (V)2 to 5.5
Pin Count40

Các thông số và tài liệu từ nhà sản xuất:

http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010242

TagsPIC