Điện trở SMD 0805 5%

Điện trở SMD 0805 5%

Availability: In stock

Sku:

Quick Overview

Điện trở dán SMD 0805 độ chính xác 5%. Bán theo gói (dây), 50cps/1 dây.

Xóa

Additional Information

Giá trị

0R, 1R, 4.7R, 5.1R, 10R, 22R, 33R, 47R, 51R, 53R, 68R, 82R, 100R, 150R, 180R, 220R, 270R, 330R, 360R, 470R, 670R, 820R, 1K, 1.2K, 1.3K, 1.4K, 1.5K, 1.6K, 1.7K, 1.8K, 2K, 2.2K, 2.7K, 3K, 3.3K, 4.7K, 5.1K, 6.8K, 7K, 8.2K, 10K, 12K, 15K, 20K, 33K, 48K, 51K, 68K, 100K, 120K, 150K, 200K, 220K, 330K, 470K, 510K, 680K, 1M