Màn hình LCD 7" Cảm ứng điện dung

LCD 7″ Capacitive Touch (F)

Availability: In stock

Sku:

Quick Overview

Màn hình LCD 7″ cảm ứng điện dung giao tiếp 24-bit parallel.

Quantity

1,900,000 VNĐ

Thông số kỹ thuật:

  • LCD type: TFT
  • Giao tiếp: 24-bit RGB
  • Touch controller: GT811
  • Cảm ứng: Điện dung đa điểm (5 điểm)
  • Tấm nền: LED
  • Kích thước: 154.21 x 85.92mm
  • Dot Pitch (mm): 0.0502 (W) × 0.1432 (H)
  • Độ phân giải: 1024×600
  • Điện áp hoạt động: 3.0v~3.6v

Sơ đồ chân:

PIN NO.SYMBOLDESCRIPTIONTypeFUNCTION
1BL_VDDPower positivePowerBacklight power, connects to 5V power supply
2BL_VDD
3GNDGroundGND
4VDDPower positiveConnects to 3.3V power supply
5R0Data pinInputRed data
6R1
7R2
8R3
9R4
10R5
11R6
12R7
13G0Data pinInputGreen data
14G1
15G2
16G3
17G4
18G5
19G6
20G7
21B0Data pinInputBlue data
22B1
23B2
24B3
25B4
26B5
27B6
28B7
29GNDGroundPowerGND
30DCLKLCD clockInputLCD clock signal
31DISPBacklight control enableInputEnabled/Disable backlight control
32HSYNCHorizontal SynchronizationInputHorizontal Synchronization signal input
33VSYNCVertical SynchronizationInputVertical Synchronization signal input
34DEControl mode selectionInputDE = 0 : SYNC mode
DE = 1 : DE mode
35PWMBacklight brightness adjustmentInputPWM signal for adjusting backlight
36GNDGroundPowerGND
37I2C_SDAI2C dataInput/OutputI2C data pin, read/write data
38I2C_SCLI2C clockInputI2C clock pin
39CAP_RSTResetInputReset the TP controller
40CAP_INTInterruptOutputExternal touch interrupt

LCD-7-inch-capacittive-touch-screen-back

Downloads: