Khớp nối mềm 8-6

Availability: In stock

Sku:

Quick Overview

Khớp nối mềm 8-6 dùng để nối giữa trục động cơ và trục vitme

Quantity

190,000 VNĐ

– Shaft usage: 8mm X 8mm
– Length: 25mm
– Diameter: 20mm
– Material: Aluminum