Dưỡng căn dao tiện 60°

Availability: In stock

Sku:

Quick Overview

Dụng cụ căn chỉnh độ vuông góc giữa dao tiện và đường tâm trục chính để tiện ren chính xác.

Quantity

150,000 VNĐ

Dưỡng căn dao máy tiện

Dưỡng căn dao máy tiện