Các loại vi điều khiển ARM, 8051, STM8, STM32, PIC16, PIC18, PIC24, PIC32, dsPIC, NXP ARM, MSP430, AVR v.v…

  • Categories : STM8

   STM8S003F3P6

   18,000 VNĐ
   Vi điều khiển 8-bit, 16MHz, 8 ...
  • Categories : STM32

   STM32F746ZGT6 LQFP144

   495,000 VNĐ
   ARM® Cortex®-M7 STM32F7 Microcontroller IC 32-Bit ...
  • Categories : STM32

   STM32F103RDT6

   95,000 VNĐ
   Vi điều khiển Cortex-M3 của STMicroelectronics ...
  • Categories : PSoC

   CY8CKIT-059 PSoC® 5LP

   600,000 VNĐ
   Kit phát triển PSoC dòng 5LP ...
  • Categories : Microchip

   PIC18F4550-I/P

   120,000 VNĐ
   8-bit Microcontrollers - MCU 32kBF 2048RM ...
  • Categories : Microchip

   PIC16F887 I/P

   42,000 VNĐ
   Vi điều khiển 8-bit, 40 chân, ...
  • Categories : STM8

   STM8S103K3T6

   15,000 VNĐ
   Dòng vi điều khiển 8-bit của ...
  • Categories : 8051 series

   AT89S52-24PU

   17,000 VNĐ
   Là vi điều khiển 8-bit với ...
  • Categories : STM32

   STM32F050F6P6

   20,000 VNĐ
   Entry-level ARM Cortex-M0 MCU with 32 ...
  • Categories : Microchip

   dsPIC30F2010 30I/SP

   75,000 VNĐ
   dsPIC30F Motor Control 16-bit Digital Signal ...
  • Categories : STM32

   STM32F103VET6

   95,000 VNĐ
   Mainstream Performance line, ARM Cortex-M3 MCU ...
  • Categories : Microchip

   PIC16F877A-I/P

   55,000 VNĐ
   Vi điều khiển PIC 8 bit ...
  • Categories : 8051 series

   AT89C2051-24PU DIP20

   14,000 VNĐ
   The AT89C2051 is a low-voltage, high-performance ...
  • Categories : STM32

   STM32F103C8T6 LQFP48

   50,000 VNĐ
   Vi điều khiển ARM Cortex-M3 của ...

  Show all 14 Result